Skogsvägen som leder brant ner mot Fuldadalen.
Tillbaka,