Högste chefen Sperreuth (i mitten) i Svensklägret.
Tillbaka,