Hästarna i Svensklägret. Lägg märke till de tre kronorna på sadlarna. 
Tillbaka,