Schwedenlager - Svensklägret. Här skildras hur svenskarna bodde och levde under belägringen.
Tillbaka,