Tauber Radweg är ganska backig. Här en lång utförslöpa. 
Tillbaka,