Reinhold på bron över floden Tauber där den ansluter till Main (till vänster). Stället heter Wertheim. 
Tillbaka,