Main Radweg, en fantastisk cykelväg längs floden Main. Här har vi lämnat Gemünden och far vidare c:a 6 mil på Main Radweg medströms till ett ställe som heter Wertheim. Där skall vi byta dalgång igen och cykla upp i Tauberdalen och följa Tauber Radweg. 
Tillbaka,