Just här passeras vattendelaren mellan Fuldadalen och Sinndalen.
Tillbaka,