Skogsvägen mellan Friedewald och Fulda. Det är brantare utför än vad bilden visar.
Tillbaka,