Werra Radweg med kalkstensklippor till vänster och floden som skymtar till höger. 
Tillbaka,