Vad sägs om denna cykelväg? Vi åkte ofta på smala cykelvägar genom sådana här skogar.

Tillbaka,
men det går troligen snabbare
om du använder returpilen
längst upp i vänstra hörnet.