När vi hade åkt några km efter kanalen dök denna enorma konstruktion upp i fjärran. Vi undrade när vi såg den på långt håll vad det kunde vara, men förstod snart att det måste vara någon sorts sluss, men att det skulle vara en "hiss" för fartyg kunde vi inte ana. Hissen består av en enorm låda som är nersänkt i vattnet och öppen åt detta håll. Fartyget som skall lyftas seglar in i lådan, lådans gavel stängs med en stor lucka och lådan med vatten och fartyg lyfts till nästa nivå där man ansluter lådans andra gavel mot kanalens övre nivå. Det finns två parallella hissar som går oberoende av varandra. 

Tillbaka,
men det går troligen snabbare
om du använder returpilen
längst upp i vänstra hörnet.