Cykelvägen längs Elbe - Seiten kanalen några km från Elbefloden. Vi åkte på denna i några km innan vi svängde av mot Lüneburg. Även denna kanalcykelväg har grus hela vägen. 

Tillbaka,
men det går troligen snabbare
om du använder returpilen
längst upp i vänstra hörnet.