Ett fraktfartyg som fraktar skrotade el.kablar på Elbefloden. 
Detta är utsikten från restaurangen nedanför vårt fönster.

Tillbaka,
men det går troligen snabbare
om du använder returpilen
längst upp i vänstra hörnet.