Anita ångar fram på cykelvägen Alte Saltzstasse längs Elbe - Lübeck kanalen

Tillbaka,
men det går troligen snabbare
om du använder returpilen
längst upp i vänstra hörnet.