Just här startade vi vår Donautur 1994.
Vi följde då floden ända till Budapest (130 mil) och kunde se hur den
utvecklades från en stor bäck till en farled för stora fartyg.
En fantastisk resa som vi hoppas kunna gör om.

Tillbaka