Rheinfall vid Schaffhausen ett par mil nerströms Rhens utlopp ur Bodensee.
Kanske är detta Tysklands största fria vattenfall.

Tillbaka