En annan berömd ort i Moseldalen, Zell. Här går cykelvägen väldigt högt vilket är mycket ovanligt.

Tillbaka